Gdańska Caritas wraz z 4 partnerami z Włoch (Palermo), Wielkiej Brytanii (Manchester), Grecji (Ateny) oraz Francji (Bordoux) realizuje projekt pod nazwą Noprofit Europe (program GRUNDTVIG – http://grundtvig.org.pl). 

Projekt dotyczy wzmacniania organizacji partnerskich poprzez wymianę wiedzy i tzw. „dobrych praktyk” w zakresie edukacji osób dorosłych. 

 

Pierwsze partnerskie spotkanie odbyło się w dniach 28-29 października w Palermo, w siedzibie organizacji MCG. Z ramienia gdańskiej Caritas udział wzięły 2 osoby.

Spotkanie pozwoliło na poznanie partnerów, zdobycie wiedzy na temat organizacji, w jakich działają. Podjęto decyzje dot. kolejnych spotkań.

Gospodarz spotkania przedstawił także założenia realizowanego od września br. projektu skierowanego do osób bezrobotnych, w którym zamierza pomóc im wrócić na rynek pracy poprzez wykonywanie rzemiosł ginących. 

Następne spotkanie w lutym 2011 r. w Atenach.