30 czerwca br. odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Grupy Zarządzającej projektu „Druga szansa”. Głównym tematem zebrania było omówienie zasad współpracy oraz zaplanowanie działań na najbliższą przyszłość. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lidera projektu (Caritas Archidiecezji Gdańskiej) oraz Partnera (Urząd Miasta Sopotu). 

Po wyborze członków Grupy Zarządzającej przeszliśmy do rozmów na temat działań związanych z tworzeniem modelu. Wspólnie zastanawialiśmy się nad kluczowymi elementami, które naszym zdaniem będą odgrywały dominującą rolę na etapie testowania modelu. 

Tego samego dnia odbyło się również spotkanie robocze pracowników biura projektu z Ekspertami odpowiedzialnymi za opracowanie modelu. Dyskusje dotyczyły wstępnych pomysłów związanych z tworzonym modelem. Zgodnie stwierdziliśmy, że szczególną uwagę przy konstruowaniu modelu należy zwrócić na kwestie diagnozy i motywowania uczestników. 

Omówiliśmy też sprawy organizacyjne związane z wyjazdem do Kobenhavns Kommunes Undgomsskolen, gdzie podczas trzydniowego szkolenia będziemy mieli szansę skonfrontować swoje wyobrażenia i pomysły dotyczące projektu szkoły drugiej szansy z funkcjonującym już od ponad pół wieku duńskim modelem.