20 listopada 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku, odbył się VIII Wojewódzki Konkurs Literacko- Artystyczny pt. „Bursztynowym szlakiem”.

Wśród zaproszonych gości był min. przewodniczący Rady miasta Gdańska Pan Bogdan Oleszek oraz Pan Piotr Gierszewski, którzy byli w jury konkursu.

W dyktandzie dla seniorów „Mistrz ortografii”, wzięła udział mieszkanka Naszego Domu Pani Maria Poćwiardowska. Reprezentantką konkursu recytatorskiego była Pani Elżbieta Hoppe, otrzymując zaszczytne I miejsce za interpretację wiersza Krzysztofa Sadowskiego „Wiersz o bursztynie”. Panią Marię i Panią Elżbietę przygotowywała Nasza wolontariuszka Pani Aneta Węsierska, za co bardzo serdecznie jej dziękujemy. Kolejnym etapem konkursu była część plastyczna, w której wzięła udział Pani Janina Żurawska, praca wykonana była trudną techniką rzeźbiarską, którą po raz pierwszy wykorzystałyśmy na potrzeby konkursu. W rezultacie powstała płyta gipsowa z reliefem, na której Pani Janka dodała elementy kolażu i całość pomalowała. Powstała interesująca mapa Polski z zaznaczonym szlakiem bursztynowym. Praca wykonana została w pracowni terapii zajęciowej pod opieką Pani Moniki Szczukiewicz. Płaskorzeźba Pani Janki otrzymała wyróżnienie w swojej kategorii. Panie otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe. Poza częścią konkursową zostaliśmy ciepło przyjęci przez organizatorów imprezy, czekał na nas słodki poczęstunek, kawa, herbata, napoje oraz przed ogłoszeniem wyników konkursu smaczny obiad. Wszystkim Panią składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Zwieńczeniem tego szczególnego wydarzenia były podziękowania Pani Dyrektor Katarzyny Jasińskiej, w gronie wszystkich mieszkańców Naszego Domu.