Wycieczka krajoznawcza – poznawanie Sanktuariów Warmii i Mazur

W dniu 12 czerwca 2018 roku młodzież parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie pod przewodnictwem ks. kanonika proboszcza Mieczysława Guzmanna udała się na wycieczkę krajoznawczą.

Przybyliśmy do Gietrzwałdu, gdzie miały miejsce objawienia Najświętszej Maryi Panny, które jako jedyne na ziemiach polskich zostały uznane przez władze kościelne. Objawienia miały  miejsce  od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Matka Boska objawiła się 160 razy   – 13 l. Justynie Szafrańskiej i 12 l. Barbarze Samulowskiej – w  postaci siedzącej
na złotym tronie z Dzieciątkiem Jezus, w otoczeniu aniołów. Przemawiała po polsku a kościół w tym czasie w zaborze pruskim był prześladowany i poddawany intensywnej germanizacji. Matka Boska życzyła sobie, żeby dziewczynki i ludność Warmii codziennie odmawiały różaniec. Obiecała, że wtedy Kościół nie będzie prześladowany a osierocone parafie południowej Warmii otrzymają kapłanów. Odpowiedzi Matki Boskiej przyniosły wtedy pocieszenie Polakom i gromadnie nawiedzali Gietrzwałd. 8 września 1877 r. Matka Boska pobłogosławiła źródełko, które jest czynne do dzisiaj. 6 września 1877 w miejscu objawień została postawiona kapliczka z figurą M.B. Niepokalanie Poczętej. 10 września 1967 r. prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu. W Gietrzwałdzie
w intencji uczestników wycieczki z Łebna została odprawiona Msza św.

Tegoroczne obchody 100-lecia Niepodległości, też są podziękowaniem za modlitwy różańcowe związane z objawieniami w Gietrzwałdzie i wierność Kościołowi.

Następnym miejscem zwiedzenia była Święta Lipka, gdzie  figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem pojawiła się na lipie. W 1525 r. wiara katolicka została zakazana, kaplica zburzona. W 1618 r. katolicy otrzymali więcej  wolności i wybudowali nową kaplicę, w której umieszczono kopię obrazu Matki Boskiej Śnieżnej, czczonej jako Matka Jedności Chrześcijan. Koronacja obrazu nastąpiła 11.08.1968 r. Papież Jan Paweł II 24.02.1983 nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. Wnętrze jest bogato zdobione malowidłami autorstwa Jana Meyera Św. Lipka słynie z koncertów organowych. Organy posiadają 40 głosów i ruchome figurki. Z wielką uwagą słuchaliśmy koncertu organowego.

Dalej udaliśmy się do Sanktuarium Maryjnego w Stoczku Klasztornym. Świątynia została zbudowana w 1639 r jako dar dla Królowej Pokoju. W latach 1953-54 w Stoczku został uwięziony Kardynał Stefan Wyszyński .W dniu 08.12.1953 złożył Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej. W klasztorze znajduje się „Izba Pamięci” ku czci Prymasa, cela więzienna i kaplica więzienna.  

W czasie drogi  między Gdańskiem i Elblągiem oraz pod Olsztynem miały miejsce liczne prace dot. budowy i przebudowy dróg. Młodzież  była zaciekawiona rozmiarem robót drogowych i użyciem do tego celu różnych maszyn drogowych.                                              

          Uczestnicy dziękują Wójtowi Gminy Szemud za dotację na wycieczkę.