Centrum Pomocowe Caritas im. Ojca Pio to więcej niż miejsce pracy.
Tworzą je ludzie o wielkich sercach, pełni pasji, zaangażowania, których praca dopełnia naszą misję – rzetelną opiekę nad naszymi pacjentami.

Zapraszamy do naszego zespołu!

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Miejsce pracy: Centrum Pomocowe CARITAS im. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8

O Kandydacie:

 • posiada wykształcenie kierunkowe – magister pielęgniarstwa lub licencjat z pielęgniarstwa
 • ma minimum 7 lat doświadczenia w pracy jako pielęgniarka / pielęgniarz
 • świetnie organizuje pracę własną
 • posiada umiejętność pracy w zespole
 • jest osobą życzliwą, odpowiedzialną, sumienną, dyspozycyjną, konsekwentną i odporną na stres
 • jakość obsługi Pacjenta i realizacja procedur są wyznacznikiem Jej/Jego pracy
 • posługuje się programami Excel, Word i Outlook

Nasza oferta:

 • stabilne zatrudnienie
 • dobrze wyposażone stanowisko pracy oraz przyjazna atmosfera
 • samodzielność, odpowiedzialność
 • możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy Caritas

Zadania na stanowisku to przede wszystkim:

 • udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samoopieki i samodzielnej egzystencji
 • organizowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
 • planowanie i wdrażanie standardów praktyki zawodowej w opiece długoterminowej
 • rozpoznawanie i ocena stanu zdrowia oraz ustalanie zakresu deficytu w zakresie samoobsługi i samo pielęgnacji pacjenta przewlekle chorego i niezdolnego do samodzielnej egzystencji
 • współpraca z zespołem terapeutycznym w przebiegu realizacji opieki i rehabilitacji nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
 • organizowanie pracy na własnym stanowisku pracy oraz personelu podległego zgodnie z przepisami
  i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej
 • stała współpraca z Pielęgniarką Oddziałową i Dyrektorem Centrum.

Zapraszamy do składania aplikacji drogą elektroniczną na adres: centrumpio@caritas.gda.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

W treści mail’ a lub w aplikacji prosimy załączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie,
Al. Niepodległości 778, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”