Dom Pomocy Społecznej Caritas ul.Fromborska 24  w Gdańsku  ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarki:

WYMAGANIA:
1. Wykształcenie
– uprawniające do wykonywania zawodu, dyplom w zawodzie, prawo do wykonywania zawodu
2. Zakres obowiązków
– pomoc doraźna w stanach zagrożenia życia,
– wykonywanie czynności pielęgniarskich zleconych przez lekarza POZ tzn.: podaż  leków, zmiana opatrunków, pomiar wagi, pomiar glikemii, podaż insuliny, pomiar ciśnienia krwi, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
– czynności związane z pielęgnacją wykonuje opiekun medyczny.
3. Oferujemy
a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (cały etat)
b) 12h zmiany pracy
c) elastyczny grafik
d) możliwość rozwoju własnego