Caritas Archidiecezji Gdańskiej
CENTRUM POMOCOWE CARITAS
im. św. Jana Pawła II ul. Fromborska 24, Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Domu Pomocy Społecznej

WYMAGANIA:
– wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu
– umiejętność organizacji pracy  własnej
– umiejętność pracy w zespole
– punktualność, rzetelność, odpowiedzialność
– wysoka kultura osobista
– życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do osób starszych

2. Zakres obowiązków
– pomoc w stanach zagrożenia życia,
– wykonywanie czynności pielęgniarskich: podaż leków, zmiana opatrunków, pomiar wagi, pomiar glikemii, podaż insuliny, pomiar ciśnienia krwi, pobieranie krwi, prowadzenie dokumentacji medycznej, inne prace zlecone przez przełożoną

3. Oferujemy
– elastyczne godziny pracy
– pracę w pełnym wymiarze godzin

 

Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesłać na

adres e-mail: centrumjp2@caritas.gda.pl

Telefon do kontaktu: 58 511 35 04

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy z dnia 17.08.20r. dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)