Caritas Archidiecezji Gdańskiej
CENTRUM POMOCOWE CARITAS
im. Jana Pawła II ul. Fromborska 24, Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: Pielęgniarka/Ratownik w Domu Pomocy Społecznej

WYMAGANIA:
– wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu
– umiejętność organizacji pracy własnej
– życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do osób starszych

2. Zakres obowiązków
pomoc w stanach zagrożenia życia,
– wykonywanie czynności pielęgniarskich: podaż leków, zmiana opatrunków, pomiar wagi, pomiar glikemii, podaż insuliny, pomiar ciśnienia krwi, pobieranie krwi, prowadzenie dokumentacji medycznej, inne prace zlecone przez przełożoną
– dokumentacja medyczna w zakresie podstawowym

3. Oferujemy
– elastyczne godziny pracy
– pracę w pełnym wymiarze godzin
– praca od zaraz
– wynagrodzenie  
– praca w spokojnej atmosferze

Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres e-mail: centrumjp2@caritas.gda.pl
 Telefon do kontaktu: 58 511 35 04