OFERTA PRACY
Caritas Archidiecezji Gdańskiej
CENTRUM POMOCOWE CARITAS
im. św. Jana Pawła II ul. Fromborska 24, Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: Pielęgniarka oddziałowa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
WYMAGANIA:

1.Wykształcenie
– magister pielęgniarstwa lub licencjat z pielęgniarstwa
– kurs kwalifikacyjny z dziedziny opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub pielęgniarstwa zachowawczego lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego lub pielęgniarstwa geriatrycznego lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej
– mile widziane ukończone studia podyplomowe lub kurs z zakresu organizacji i zarządzania

2.Staż pracy
– staż pracy w zawodzie pielęgniarki minimum 4 lata,
co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem.

3.Wymagane cechy osobowości i umiejętności
– dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem, odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność, umiejętność układania grafików, konsekwencja w działaniu, odporność na stres.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV i liście motywacyjnym na potrzeby rekrutacji na stanowisko oddziałowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym zgodnie z ogłoszeniem z dnia 02,11.2020 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Aplikację należy przesłać na adres e-mail: centrumjp2@caritas.gda.pl