Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko

Pielęgniarka oddziałowa/Kierownik zespołu

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         organizacja pracy personelu pielęgniarskiego, lekarskiego, opiekuńczego w zakładzie opiekuńczo- leczniczym dla osób dorosłych oraz w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

·         nadzór nad prawidłowym sprawowaniem opieki nad podopiecznymi placówki

·         prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością

·         nadzór nad zaopatrzeniem w środki medyczne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

· wykształcenie średnie pielęgniarskie

·  wykształcenie wyższe – preferowane pielęgniarskie, zarządzanie zasobami ludzkimi,  pedagogika społeczna

·  staż pracy minimum 5 lat

·  znajomość ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej

·  znajomość ustawy o działalności leczniczej

·  umiejętność dobrej organizacji pracy

·  umiejętność pracy w zespole

dodatkowe:

·  specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa geriatrycznego lub opieki paliatywnej (ukończony lub w trakcie)

· doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym

· kreatywność

· dyspozycyjność

· rzetelność i terminowość

 Kontakt:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: centrumjp2@caritas.pl do dnia 30.01.2012 r.