Witaj Matko, która uwalniasz nas od łez

Witaj Matko objawiająca i przynosząca nam miłość

Witaj Matko otwierająca bramy raju

Witaj Matko Lekarko ciała naszego

Witaj Matko oclenie naszej duszy

Łask pośredniczko!

Nadziejo nasza!

Bądź pozdrowiona!

Wierzymy, że w tym znaku figury jesteś rzeczywiście obecna pośród nas. Przedstawiamy Ci nas i nasze serca. Jest wśród nas wiele osób chorych, samotnych, ubogich, dotkniętych osobistymi tragediami. Brakuje nam Twojej miłości, będącej lekiem dla duszy i ciała.

 

Figura Matki Bożej z Lourdes odwiedziła naszą placówkę w dniach 16-17.02.2015 r. Przez całą dobę była okazja spotkania – wspólnego, podczas nabożeństw i Eucharystii, oraz osobistego – w cichej modlitwie i zadumie, z Matką Bożą, patronką chorych, cierpiących i samotnych. Były to szczególnie ważne dla nas – pacjentów podopiecznych i pracowników – odwiedziny.

Szczególne podziękowania kierujemy do kapłanów: ks. Piotra, który przywiózł do nas cudowną figurę; ks. Stanisława – kapelana placówki, który przygotował nas i to miejsce na wyjątkowe spotkanie; księży proboszczów Stanisława Megiera i Jarosława Urbańskiego, za wspólną modlitwę i niesienie nowiny o odwiedzinach do wspólnoty wiernych. Dziękujemy także członkom Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” za zabezpieczenie i umożliwienie całonocnego czuwania wszystkim chętnym.

 

Tobie Matko oddajemy ten święty czas nawiedzenia. Nawiedź nasze serca i rodziny, nie tylko tu obecne, ale wszystkie, które potrzebują Twojej pomocy. Przyjdź no nich i prowadź do jedności życia z Tobą i Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, który żyje, i króluje na wieki wieków. Amen!