W ramach zachęcenia dzieci do przestrzegania zasad higieny i zasad zdrowego odżywiania się oraz unikania używek w przyszłości, została zaproszona do świetlicy pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Żukowie. Pielęgniarka przedstawiła w prosty sposób a zarazem wyczerpujący zagadnienia programu profilaktyki świetlicy pt. „Aby zdrowym być…”. Omówiono z uczestnikami zajęć problemy złego odżywania się młodzieży, czasami nieprzestrzegania higieny oraz próbowania używek. Dzieci naocznie i doświadczalnie przekonały się, że produkty proponowane w sklepach niekoniecznie są dla nich zdrowe. Uczestnicy zajęć deklarowali, że w przyszłości zwracać będą szczególną uwagę na zdrowy i bezpieczny tryb życia!