Młodzież z Caritas Archidiecezji Gdańskiej na co dzień będąca uczestnikami zarówno Młodzieżowej Placówki Wychowawczej jak też projektu „Druga Szansa” wraz z pracownikami Muzeum Archeologicznego w Sopocie przygotowała na terenie Łysej Góry w Sopocie Misterium Męki Pańskiej w dniu 16 kwietnia br. w przeddzień niedzieli palmowej przedstawiające ostatnie chwile życia Pana Jezusa. Dzięki dobroczynności i uprzejmości właścicieli firmy Art. Design KOLIBA,  przedstawienie zostało wzbogacone o efekty specjalne,  dzięki którym wytworzył się  niesamowity klimat, przybyłym zaś widzom porozdawaliśmy pochodnie, które zapłonęły w momencie rozpoczęcia Misterium.

Zdaje się że współczesny młody człowiek ucieka przed wszystkim co trudne, goni za przyjemnością i łatwą rozrywką. Zaprzeczeniem tego jest młodzież, która włączyła się i wspólnie przygotowała Misterium Męki Pańskiej. Misterium, które ukazuje wielki ból i cierpienie jakie Jezus poniósł dla człowieka. Oni także podjęli trud pracy i przygotowania, byśmy my mogli lepiej zrozumieć co dokonało się na Golgocie. Poprzez wczucie się w tamte wydarzenia mogliśmy przejść drogę krzyżową wraz z Jezusem doświadczając jej dramatyzmu, który krzyczał w naszych sercach.

Naszym celem było ukazanie współczesnych grzechów tego świata, zawiści, zazdrości, nietolerancji, pominięcia osób chorych, cierpiących i niepełnosprawnych. W całej gonitwie codziennej zapominamy o tak ważnych wartościach dla nas ludzi, często w pędzie różnych spraw, przysłonięci obowiązkami i chęcią dominacji zapominamy o tym smutnym młodym zagubionym człowieku, który ma prawo popełniać błędy, świat nie jest doskonały. Patrząc na Ogromne cierpienie Jezusa patrzymy na swoich braci i siostry i tak często zapominamy o wielkiej wartości jaką jest młody człowiek.