Od wtorku, 20 kwietnia, sześcioosobowa grupa uczestników z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole brała udział w szkoleniu zorganizowanym w ramach programu „Partner III – Niepełnosprawny pracownik”. Jest to już czwarte szkolenie z ww. programu realizowane w ośrodkach Caritas Archidiecezji Gdańskiej w tym roku. Dzięki uprzejmości państwa Małgorzaty i Tadeusza Cyra zajęcia odbywały się na terenie dawnej szkoły w Krzywym Kole. Obecnie miejsce to pełni funkcję Świetlicy Wiejskiej. Pomysł zorganizowania szkolenia poza terenem WTZ wynikał z jednej strony z ograniczeń lokalowych ośrodka Caritas, z drugiej – z chęci dania uczestnikom poczucia, że biorą udział w czymś dla nich nowym i ważnym. Przeprowadzone szkolenie ma ułatwić im późniejsze wyjście na otwarty rynek pracy. Podczas zajęć – pod okiem psychologa i doradcy zawodowego – poznawali swoje mocne strony, rozwijali umiejętności komunikacyjne, uczyli się, jak radzić sobie ze stresem itp. Karolina Witkowska – instruktor WTZ i jednocześnie trener pracy osób biorących udział w programie – już robi rozeznanie na lokalnym rynku pracy co do możliwości organizacji dla nich treningu zawodowego po zakończeniu warsztatów.Szkolenie w Krzywym Kole zakończyło pierwszy etap realizacji programu PARTNER III – „Niepełnosprawny pracownik”. Teraz uczestnicy ze wszystkich WTZ ruszają na praktyki. Niektórzy z nich mają za sobą już ponad miesięczny trening zawodowy. W najbliższym czasie postaramy się zamieścić relację z odbywających się praktyk.