Celem Konkursu, organizowanego przez Urząd Marszałkowski było wyróżnienie Seniora  i Samorządu podejmującego szczególnie wartościowe  i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego. Nagrody przyznawane  w następujących kategoriach: Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów.

 

W Kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior Kapituła Konkursu podczas posiedzenia 14 maja 2018r. dokonała wyboru 14 laureatów w różnych powiatach. Pani Krystyna Horbik – seniorka z Domu Dziennego Pobytu Caritas Rumia  została laureatem powiatu wejherowskiego.

 

Serdecznie gratulujemy!