Łączymy się w bólu i poczuciu niesprawiedliwości, a przede wszystkim – w modlitwie za duszę śp. Pana Prezydenta oraz za pogrążoną w żałobie rodzinę.

 

W tym wyjątkowym czasie w sposób zupełnie naturalny wracają wspomnienia wspólnie spędzonych chwil.

 

Na fotografiach spotkanie Pana Prezydenta z podopiecznymi Dziennego Domu Seniora Caritas oraz z dziećmi ze świetlicy „Dobrej” .