W ramach współpracy w Polską Akcją Humanitarną otrzymaliśmy wsparcie finansowe, które przeznaczymy na dofinansowanie posiłków dzieci uczęszczających do świetlic Caritas w czasie wakacji letnich.

Ze wsparcia skorzysta ponad 159 dzieci w okresie lipiec – sierpień 2023.

Program Pajacyk działa w dużej mierze dzięki wsparciu polskich firm. Partnerstwo opiera się na długofalowej współpracy, a wspólnym celem jest zapewnienie posiłków dzieciom w szkołach i placówkach środowiskowych.