SKC w Starzynie drugi raz włączyło się za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w niesienie świątecznej pomocy. Zbieraliśmy wśród uczniów naszej szkoły słodyczy, które zostaną przekazane z okazji Świąt Bożego Narodzenia Polakom mieszkającym na Kresach. Pielęgnują oni na Litwie, Ukrainie polskie tradycje, rozpowszechniają polską mowę. Pomoc jest niesiona tym, którzy od pokoleń mieszkając na Kresach i z Polską się utożsamiają.  Polacy tam mieszkający – zwłaszcza osoby starsze są bardzo wzruszone serdecznością, której w ten sposób z Polski doświadczają. Każdego roku bardzo wyczekują takich spotkań i są bardzo wdzięczni za każdy przejaw naszej pamięci i życzliwości.

Do słodkiego prezentu dołączyliśmy świąteczną kartkę z życzeniami.

K. Skwiercz,  A. Dettlaff,  M. Jung- Zielke, K. Arendt,  T. Hochszulc.