16 lutego w Dziennym Domu Opieki Medycznej odbyła się kolejna pogadanka, tym razem poruszająca temat cukrzycy.
Przybliżono pacjentom informacje na temat schorzenia oraz jakie towarzyszą temu objawy.

Objawy początkowo wskazujące na stan przed cukrzycowy. Co powinno nas zaniepokoić i jakie objawy należy zgłosić lekarzowi.

Omówiono typy cukrzycy 1-szego stopnia i 2-giego oraz ich różnicowanie.