Uczestnicy prowadzonego przez Caritas projektu „Samodzielni – sprawni”  rozpoczęli ostatni, trzeci etap pracy, który będzie trwał do końca marca 2014 roku.

Grupa 20 dorosłych, niepełnosprawnych osób, będąca pod opieką naszego gdyńskiego  centrum, dzięki temu projektowi ma możliwość skorzystania zarówno z rehabilitacji medycznej, o ile taką zaleci lekarz, jak i z indywidualnego wsparcia terapeutycznego. Każdy z uczestników ma możliwość skorzystania z pomocy logopedy, psychologa oraz innych specjalistów, którzy służą pomocą w ramach indywidualnego programu dostosowanego do potrzeb każdego uczestnika. Zadaniem projektu jest wspieranie rozwoju samodzielności. Jednym z istotnych zakresów naszego działania jest również pomoc w znalezieniu i utrzymaniu pracy. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia rekreacyjne w ramach których uczestnicy korzystają z basenu, siłowni, masaży relaksacyjnych, wyjść do kina, teatru lub na kręgle. Mogą też nauczyć się gotować, przypomnieć tabliczkę mnożenia, pokonać mniejsze lub większe trudności z jakimi się sami borykali, a przede wszystkim spędzić trochę czasu wśród życzliwych ludzi np. na zajęciach grupowych. Zbliżają się wakacje więc życzymy wszystkim dużo słońca!