Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2020r. wszystkie miejsca świadczące pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem (Gdańsk, Pruszcz Gdański, Nowy Dwór Gdański) zostają zamknięte. W tych dniach zapewniamy całodobowy dyżur telefoniczny osoby pierwszego kontaktu (tel. 668-928-431, 694-485-564).

 

 

OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID- 19

OD DNIA 16.03.2020 DO ODWOŁANIA częściowo zawieszona zostaje działalność OŚRODKA

POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM.

Pracownicy Ośrodka i specjaliści będą udzielali WYŁĄCZNIE pomocy zdalnej, przy użyciu środków

komunikacji na odległość.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z pracownikami pierwszego

kontaktu pod numerami tel.: 668-928-431; 694-485-564

oraz pod adresem mailowym: opopp@caritas.gda.pl

 

Dodatkowo, w celu uzyskania pomocy można skontaktować się

z LINIĄ POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM pod numerem tel.: (22) 230-99-00

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021, Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła w swojej strukturze Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz trzy Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych udzielana jest w następujących lokalizacjach:

1). Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk
Telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564
E-mail: opopp@caritas.gda.pl

W Okręgowym Ośrodku pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu w dniach: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godzinach 8.00 – 15.00 
środa –   w godzinach 13.00 – 20.00 
sobota – w godzinach 11.00 – 15.00

2). Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – przy Parafii rzymsko-katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański
W Lokalnym Punkcie Pomocy w Pruszczu Gdańskim pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu w dniach: 
piątek – w godzinach 9.00 – 13.00
Telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564
E-mail: opopp@caritas.gda.pl

3). Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – siedziba Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Aleja Niepodległości 778, 81-805 Sopot

W Lokalnym Punkcie Pomocy w Sopocie pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu w dniach: 
poniedziałek – w godzinach 9.00 – 13.00
Telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564
E-mail: opopp@caritas.gda.pl

4). Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański

W Lokalnym Punkcie Pomocy w Nowym Dworze Gdańskim pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu w dniach:  

wtorek – w godzinach 9.00 – 13.00
Telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564
E-mail: opopp@caritas.gda.pl

Dodatkowo osoby pierwszego kontaktu świadczą całodobowy dyżur telefoniczny przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu +48 668 928 431.

Działalność Ośrodka obejmie:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej

2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza

3) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną

4) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu

5) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw i wyrobów medycznych

6) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

7) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia

8) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat

9) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń

10) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych

11) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

12) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

13) zakup urządzeń i wyposażenia.