Nasze „Krasnale” wysłuchały kolejnego bajkowego koncertu, rozwijającego wrażliwość muzyczną, fantazję oraz świat przeżyć estetycznych. Tym razem dzieci mogły posłuchać gry na akordeonie i skrzypcach.

Zdjecia: M. Poznańska