Projekt „Opowiem Ci o Matce Bożej w moim życiu” to próba tworzenia więzi pokoleniowej  i międzypokoleniowej pomiędzy seniorami 80 + z Domu Dzienne

go Pobytu Caritas z Rumi a wolontariuszami ze Szkolnych Kół Caritas oraz aktywizacja i integracja seniorów z różnych środowisk. Realizacja zadania polega na organizacji 4 spotkań z różnymi Szkolnymi Kołami Caritas oraz opowiedzeniu przez seniorów prawdziwej historii doświadczania w codziennym życiu obecności Matki Bożej. Zwieńczeniem projektu był wyjazd pielgrzymkowy seniorów na Jasną Górę do Matki Boskiej Częstochowskiej.
Fotorelacja poniżej:)