Centrum Pomocowe Caritas im. św. Jana Pawłą II w Gdańsku:

Opiekunów osoby starszej/ Opiekunów Medycznych / Asystenta osoby starszej do pracy w Domu Pomocy Społecznej w ww. lokalizacji

 

Wymagania

  • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje
  • Odpowiedzialność za powierzone zadania
  • Dyspozycyjność

 

Oferujemy:

  • Umowę o pracę / umowę zlecenie
  • Stabilne warunki zatrudnienia
  • Pracę w przyjaznej atmosferze
  • Praca w systemie zmianowym

 

CV prosimy wysyłać na adres email: centrumjp2@caritas.gda.pl do dnia 30.11.2018 r. z dopiskiem „opiekun”

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów

rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w

Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”

 Kontakt:

centrumjp2@caritas.gda.pl