Centrum Pomocowe Caritas im. Ojca Pio to więcej niż miejsce pracy. Tworzą je ludzie o wielkich sercach, pełni pasji, zaangażowania, których praca dopełnia naszą misję – rzetelną opiekę nad naszymi pacjentami. Zapraszamy do naszego zespołu!

 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Opiekun/ka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

Miejsce pracy: Centrum Pomocowe CARITAS im. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8

O Kandydacie:

 • posiada predyspozycje do pracy w roli opiekuna i dobry stan zdrowia
 • ma przynajmniej minimalne doświadczenie w opiece nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi i/lub uprawnienia do pracy na stanowisku opiekuna medycznego
 • świetnie organizuje pracę własną
 • posiada umiejętność pracy w zespole
 • jest osobą życzliwą, kulturalną, cierpliwą, opanowaną, odpowiedzialną, sumienną, dyspozycyjną, konsekwentną i odporną na stres
 • dobrze radzi sobie w sytuacjach związanych z cierpienie i śmiercią
 • posiada minimum podstawowej wiedzy na temat schorzeń dotykających osoby starsze
 • jakość obsługi Pacjenta i realizacja procedur są wyznacznikiem Jej/Jego pracy

Nasza oferta:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dobrze wyposażone stanowisko pracy oraz przyjazna atmosfera
 • narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań
 • zdobycie doświadczenia w pracy w warunkach dużego podmiotu leczniczego
 • możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy Caritas

Zadania na stanowisku to przede wszystkim:

 • świadczenie osobom starszym usług opiekuńczo – wspierających na oddziałach Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
 • towarzyszenie i pomoc pacjentowi przy zaspakajaniu potrzeb z zakresu m.in. samoobsługi, higieny osobistej
 • planowanie (przy współpracy z pielęgniarką) indywidualnej opieki nad pacjentem, w zależności od jednostki chorobowej i stanu pacjenta,
 • pomoc przy pobieraniu materiału biologicznego do badań,
 • współpraca z zespołem terapeutycznym w przebiegu realizacji opieki i rehabilitacji nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
 • organizowanie pracy na własnym stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • stała współpraca z Pielęgniarką Oddziałową i Dyrektorem Centrum.

Zapraszamy do składania aplikacji drogą elektroniczną na adres: centrumpio@caritas.gda.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

W treści mail’ a lub w aplikacji prosimy załączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 778, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie