20 marca br. kolejna grupa uczestników projektu ONi na rynku pracy otrzymała certyfikaty ukończenia Warsztatów wstępnych. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom usystematyzowanej wiedzy praktycznej, niezbędnej do planowania kariery zawodowej oraz nabycia umiejętności szukania pracy. Warsztaty zostały ocenione bardzo pozytywnie. Nie pozostaje nic innego jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce na rynku pracy.

Życzymy powodzenia!