Zgodnie z dotychczasową tradycją dnia 24 kwietnia 2014 roku  w placówce w Krzywym Kole odbyło się Śniadanie Wielkanocne dla uczestników zajęć. Przy stole spotkała się cała społeczność terapeutyczna, kadra oraz zaproszeni goście m.in. Dyrektor Hospicjum ks. Tomasz Kosewski, kierownik GOPS p. Mirosława Dombrowska oraz ks. Prałat Franciszek Fecko. Spotkanie przebiegło w ciepłej i radosnej atmosferze. Kultywowanie tradycji, wspólna organizacja i wspólne świętowanie stanowią doskonały element terapii, dają uczestnikom ogromną satysfakcję i radość.