Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, w tym trzy lata w pomocy społecznej. Oferty należy składać na adres: alachs@caritas.pl lub w Centrali Caritas – Sopot, Al. Niepodległości 632.