Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko LIDERA KLUBU AKTYWNIOŚCI w innowacyjnym projekcie pod nazwą „Druga szansa”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym zadaniem LIDERA KLUBU AKTYWNIOŚCI będzie organizowanie i kierowanie działalnością Klubu Aktywności poprzez opracowanie programu cotygodniowych spotkań, uwzględniającego potrzeby uczniów.

 

Wymagania:

–       wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne lub pokrewne,

–       umiejętność nawiązywania wartościowych relacji z młodzieżą, wrażliwość na pojawiające się problemy i umiejętność rozwiązywania ich w sposób konstruktywny,

–       umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, inspirowania młodzieży do działania,

–       szerokie zainteresowania i umiejętność dzielenia się swoimi pasjami,

–       umiejętność budowania autorytetu,

–       orientacja w potrzebach uczniów, umiejętność utrzymywania dystansu wobec roszczeniowości uczniów,

–       dobra orientacja w ofercie atrakcyjnych zajęć w czasie wolnym, umiejętność doboru adekwatnych aktywności dla młodych ludzi,

–       zdolności organizacyjne.    

 

Miejsce pracy: Biuro projektu „Druga szansa”: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot tel. 58 340 27 92

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie

Dokumenty aplikacyjne: CV + list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: jkruk@caritas.pl   W temacie wiadomości prosimy umieścić tytuł ogłoszenia.

Termin nadsyłania ofert: 07.01.2011

 

Więcej informacji o projekcie na: www.gdansk.caritas.pl/druga_szansa/  

 

Do przesyłanej aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy nadsyłanych aplikacji.

 Kontakt:

tel. 58 340 27 92