Przez dwa tygodnie w marcu (16-27 marca 2015r.) odwiedziały nas klasy 1-3 z pobliskiej szkoły. Klasy pierwsze uczestniczyły w grach i zabawach integracyjnych. Klasy drugie wykonywały ozodoby świąteczne. Klasy trzecie zaś rozwiązywały Wielkanocny Quiz. Wszystkie klasy miały możliwość również zwiedzenia naszej placówki. Był to czas aby poznać bliżej nauczycieli i ich podopiecznych.