Odwiedziny duszpasterskie mają charakter domowej liturgii. Rozpoczynają się od wspólnego śpiewania kolęd (w Adwencie innych pieśni). Obrzęd błogosławieństwa rodzin w okresie Bożego Narodzenia może mieć cztery „wersje”. Każdy formularz przewiduje rozważanie Słowa Bożego i wspólną modlitwę. W czasie odwiedzin można poprosić księdza o poświęcenie obrazu lub różańca.

Kolęda jest teologicznie osadzona w tajemnicy Objawienia, w tajemnicy pasterzy i mędrców w Betlejem, stanowi autentyczne spotkanie duszpasterskie.

Kolęda  w naszym domu odbyła się  w dniach 29 I – 01 II 2013.

Ks. Tadeusz Polak odwiedził wszystkich, którzy wyrazili życzenie spotkania się z nim podczas kolędy. W jej trakcie ksiądz każdemu pobłogosławił, poświęcił mieszkania i we wspólnej modlitwie prosił o łaski Boże w rozpoczynającym się nowym roku. Każdy miał możliwość wspólnej modlitwy i  rozmowy. Ks. Tadeusz poświęcił wszystkim bardzo dużo czasu, wysłuchał, wsparł słowem i modlitwą.