Z ogromnym smutkiem informujemy, iż wczoraj – we wtorek 18 września 2012 r. –  odszedł do Pana Ks. Kanonik Franciszek Jarząb.

 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 22 września o godz. 10.00 w Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego (ul. Kujawska 50/52, 81-862 Sopot), po Mszy św. – przejście na Cmentarz Katolicki, gdzie zostanie pochowane ciało Ks. Franciszka.

 

W dniach od środy do piątku włącznie, o godz. 15.00 za duszę Ks. Franciszka odmawiany jest różaniec w kaplicy Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II na gdańskim Przymorzu (ul. Fromborska 24) .  

 

 

Ks. kanonik Franciszek Jarząb urodził się 19/04/1929 r.

Ochrzczony został w kościele p.w. św. Jakuba w Górze Ropczyckiej. Po doświadczeniach wojny i okupacji w okresie totalitaryzmu stalinowskiego uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach, gdzie formował swoją osobowość poprzez udział w Sodalicji Mariańskiej, której był prezesem. Studia teologiczne ks. Jarząb ukończył w Tarnowie, a swoją kapłańską posługę rozpoczął w dniu święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w 1956, kiedy to został wyświęcony przez biskupa Karola Pękalę.

Później ks. Franciszek pracował jako katecheta dzieci i młodzieży w Tarnowie i Radomiu. Następnie w latach 1963-69 był duszpasterzem akademickim, m.in. animował Sopocki Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego (SODA). Tylko wtajemniczeni nauczyciele akademiccy i studenci uczelni Trójmiasta wiedzieli, że występując pod pseudonimem JAF, ks. Jarząb organizował, również w prywatnych mieszkaniach, na plebanii i w kaplicy św. Wojciecha tajne spotkania z wybitnymi kaznodziejami i intelektualistami. Był następcą ks. Alojzego Rotta, który w parafii „Gwiazdy Morza” wzbogacał duchowość studentów, krzewiąc czytelnictwo wartościowych książek. Ks. Franciszek Jarząb, znany z prawości, patriotyzmu i odwagi cywilnej, otaczany był szczególną sympatią i szacunkiem młodzieży akademickiej. Był organizatorem pielgrzymek na Jasną Górę (za udział w nich młodzież akademicką pozbawiano indeksu) oraz licznych spotkań patriotycznych.

Był także diecezjalnym duszpasterzem ministrantów w Diecezji Gdańskiej. Na Wybrzeżu zakładał nowe parafie: w Różynach, w Jodłownie i w Sopocie-Kamiennym Potoku – parafia Zesłania Ducha Świętego, która została wydzielona z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Erygowana 1 czerwca 1981 r. dekretem bpa Lecha Kaczmarka z 14 maja 1981 roku. Plac pod budowę nowego ośrodka duszpasterskiego poświęcono 6 września 1981 roku. Pierwszym proboszczem do roku 1987 był ks. Franciszek Jarząb, staraniem którego wybudowano tymczasową kaplicę i pozyskano teren pod budowę nowego kościoła.

Duży wpływ na kapłańskie życie Ks. Franciszka wywarł ks. prymas kard. Stefan Wyszyński, oraz wybór na Stolicę Piotrową Polaka, kard. Karola Wojtyły, z którym miał możliwość osobistego spotkania m.in. podczas pracy duszpasterskiej ze studentami. Umiłowanie Jana Pawła II zaowocowało licznymi pielgrzymkami do Rzymu oraz podążaniem jego śladami podczas wizyty apostolskiej w Polsce.

Nie można nie wspomnieć o tym, że ks. Jarząb miał duszę artysty. W jego mieszkaniu znajdowały się liczne przedmioty, które sam wykonał. Był autorem wielu wierszy i wspomnień, które wydano w formie książki „Płatek złota do korony Matki Boskiej Ropczyckiej”.