5 września to dla placówki w Krzywym Kole dzień szczególny – święto naszej Patronki Św. Matki Teresy z Kalkuty.
Artystycznego pierwiastka uroczystości dodali Państwo Jamioł prezentując muzykę sakralną.
Dziękujemy gościom za przybycie.