Dnia 7 września odbyła się w Krzywym Kole uroczystość ku czci Patronki placówki Św. Matki Teresy z Kalkuty. Tegoroczne obchody odbyły się w zdecydowanie skromniejszej niż dotychczas oprawie. Mając na uwadze konieczność zapewnienia jak najwyższych standardów epidemicznej prewencji postanowiliśmy świętować jedynie we własnym gronie, robiąc wyjątek dla Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej Ks. Janusza Stecia, bez którego trudno wyobrazić sobie uroczystość o takiej randze. Dla naszych podopiecznych była to również okazja do spotkania się po półrocznej przerwie z kolegami, ponieważ obecnie przyjęte zasady ograniczają liczbę osób przebywających jednocześnie w placówce w związku z czym podopieczni przyjeżdżają na zmianę co drugi dzień. Z okazji odpustu zrobiliśmy wyjątek od tej zasady.