Dnia 23.września 2015 roku, mieliśmy zaszczyt brać udział w odpuście w placówce w Gdyni. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, następnie odbył się występ artystyczny. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem. W uroczystości brali udział przedstawiciele naszej placówki- ks.Jarosław, pedagog Marta oraz podopieczni grup edukacyjnych.