Dnia 5-go września 2012 roku Centrum Caritas w Krzywym Kole obchodziło święto swojej Patronki –  bł. Matki Teresy z Kalkuty. Ta coroczna uroczystość jest dla nas ogromnym przeżyciem. Przygotowania do niej trwają zazwyczaj już od połowy sierpnia. Wszyscy starają się w nie mocno angażować, gdyż  każdy chce na miarę swoich możliwości mieć swój wkład pracy.

W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych uroczystości odpustowe rozpoczęły się podniosłą Mszą św. koncelebrowaną przez Ks. Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej Ks. Janusza Stecia, Ks. Dziekana Franciszka Fecko oraz ks. proboszcza Krzysztofa Zdrojewskiego. We mszy św. udział wzięli zaproszeni goście m.in. wójt gminy Suchy Dąb, kierownik GOPS – u,  dyrektorzy szkół, sołtysi, przewodnicząca KGW, pracownicy Caritas, rodzice naszych podopiecznych oraz wolontariusze i ich opiekunowie ze Szkolnego Koła Caritas.

Po Mszy św. wszyscy goście zostali zaproszeni do świetlicy wiejskiej na odpustowy poczęstunek ( w tym miejscu należy pogratulować kuchni dydaktycznej, gdyż jak zwykle stanęła na wysokości zadania 😉

Cieszymy się, że takie wydarzenie ma miejsce w naszej placówce, gdyż dostarcza uczestnikom wielu przeżyć duchowych, a także pozwala im na integrację społeczną z rodzinami oraz lokalnym środowiskiem.