Dnia 05 września 2011 nasza placówka przeżywała Święto swojej Patronki. Przygotowania do tej uroczystości trwały już od kilku dni, wszyscy byli zaangażowani i każdy starał się w miarę swoich możliwości mieć swój wkład pracy (okazało się, że  kuchnia chyba największy :).

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., podczas której za wstawiennictwem bł. Matki Teresy z Kalkuty prosiliśmy o łaski zarówno dla podopiecznych, ich rodzin, jak i pracowników Centrum. Następnie było coś dla ciała, czyli pyszny odpustowy obiad, podczas którego była okazja do wielu ciekawych rozmów .

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia, jest nam z tego powodu niezmiernie miło i już zapraszamy na odpust w roku 2012.