Każdy człowiek ma jakąś  misję do spełnienia na ziemi. I każdy na miarę tego zadania otrzymuje łaski. Bóg wybrał św. Siostrę Faustynę, która pokazała, że Miłosierdzie Boże, które kocha każdego człowieka, jest jedyne na świecie.

8 października odbył się odpust, na którym Mieszkańcy Centrum Pomocowego Caritas jednoczyli się wraz z podopiecznymi Centrum Caritas św. Siostry Faustyny w Rumii. To na pozór zwyczajne życie podopiecznych i pracowników, kryje za sobą niezwykłą głębię – misję miłości. Człowiek jest bowiem stworzony po to, aby kochał i był kochany, a realizację tego planu osiąga w Bogu. I mimo wielu życiowych przeciwności i kłopotów zawsze jest ktoś, do kogo możemy się zwrócić o pomoc, ktoś, kto nigdy nas nie zawiedzie. Taką miłością w działaniu, kierują się pracownicy Centrum św. Siostry Faustyny, dostrzegliśmy je w codziennej pracy, doskonałości, w okazywanej dobroci, w bezinteresowności. Takie świadectwo napawa radością i przynosi znakomite owoce!

 

Tekst i zdjęcia: Marlena Niesiołowska-Pisarczyk