W poniedziałek 17 czerwca przypadało wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego. 

Brat Albert jest patronem gdańskiej Caritas i sopockiej Stołówki dla ubogich.

Dzięki gościnności Ks. Proboszcza Grzegorza Stolczyka pracownicy, wolontariusze i podopieczni gdańskiej Caritas spotkali się w parafii pw. św. Brata Alberta na gdańskim Przymorzu.

Uroczystą Mszą św. celebrowało aż 7 księży: Ks. Proboszcz, Księża Dyrektorzy CAG, ksieża pracujący w CAG oraz Ksiądz będący opiekunem jednego ze Szkolnych Kół Caritas. 

W oprawę Mszy św. włączyli się podopieczni: czytali I czytanie, Modlitwę Wiernych i nieśli dary w procesji darów. 

W darach złożono m.in. kosz wypełniony plecakami. Ten sam kosz Księża Dyrektorzy CAG po Mszy św. przekazali przedstawicielkom Parafialnego Zespołu Caritas inaugurując w ten sposób tegoroczną odsłonę akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Akcja polega na ścisłej współpracy gdańskiej Caritas (zakup i przekazanie pustych plecaków PZC), PZC (odbiór pustych, a później pełnych plecaków i ich dystrybucja wśród potrzebujących dzieci) oraz wiernych w parafiach (wypełnianie plecaków przyborami szkolnymi). Dzięki zaangażowaniu wielu osób – ponad 2000 dzieci z ubogich rodzin w naszej archidiecezji rozpocznie kolejny rok szkolny z nowym wyposażeniem szkolnym.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy przeszli na plac za kościołem, gdzie przygotowano agapę. Przy jednym stole z dobrodziejstw korzystały osoby bezdomne, niepełełnosprawne, ubogie, pracownicy i wolontariusze gdańskiej Caritas. Wielu z nich w szczególny sposób przeżyło tę jedność – najpierw podczas Eucharystii, potem – przy wspólnym stole. 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi, Paniom i Panom z parafii, którzy przygotowali stoły do agapy, pracownikom i wolontariuszom CAG za wszelką pomoc i obecność.