Za dwa dni koniec roku szkolnego, dla Centrum Wolonatriatu i wszystkich wolonatriuszy, którzy w lato wyjeżdzają na kolonie, obozy i spływy to tak naprawdę czas odliczania do wyjazdu, czas ostatnich spotkań kadry, czas przygotowań.