Uczestnicy WTZ z Rumi wznowili współpracę z Muzeum Narodowym w Gdańsku. Dział Edukacji Muzealnej raz w miesiącu zaprasza nas na zajęcia w ramach programu dla osób niepełnosprawnych „Otwórzmy się na siebie” – zajęcia arteterapeutyczne prowadzone przez kierownika tegoż działu Panią Barbarę Czarnek.

W miniony czwartek spotkanie dotyczyło Sądu Ostatecznego tryptyku autorstwa Hansa Memlinga. Dowiedzieliśmy się jaka jest historia obrazu. W jaki sposób dotarł do Gdańska oraz o ukrytych szczegółach i przesłaniu.