16 listopada w naszym Domu Seniora gościła klasa III A, ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdańsku, pod opieką wychowawczyni, pani Anny Olkowskiej i siostry Agnes. Dzieci wykonały wzruszający występ, który przygotowały, aby upamiętnić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wstępie pani nauczycielka powitała Seniorów
i przedstawiła ideę towarzyszącą przygotowanemu przedstawieniu. Mówiła o obowiązku, jaki spoczywa na nas – dorosłych, aby zaszczepiać w sercach dzieci i młodzieży ducha patriotyzmu. Następie dzieci rozpoczęły występ. Składały się na niego wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej, a także tańce ludowe oraz scenki ilustrujące reakcje mieszkańców dawnej Polski na wiadomość o odzyskanej wolności po latach zaborów. Nasi Mieszkańcy ochoczo włączyli się do wspólnego śpiewania
z dziećmi Roty i hymnu Polski oraz innych pieśni patriotycznych.

 

Występ dzieci był niezwykle wzruszającym przeżyciem. Niejednemu z nas łza zakręciła się
w oku… Mamy nadzieję, że utalentowani uczniowie będą jeszcze niejednokrotnie gośćmi
w naszym Centrum Pomocowym. Tymczasem dziękujemy Im za piękny występ i życzymy dalszych sukcesów!