Za nami kolejna edycja warsztatów II stopnia dla wolontariuszy SKC pod hasłem „Wolni od…, wolni z …, wolni dla …”. Tym razem w szkoleniu uczestniczyli modsi wolontariusze z VI i VII klas szkół podstawowych w Gdańska, Sopotu, Leźna, Żukowa i Wejherowa. Próbowaliśmy wspólnie odkrywać czym jest WOLNOŚĆ i jak dobrze z niej korzystać.