Na zajęciach w świetlicy w Przyjaźni dużo ostatnio dyskutowliśmy na temat bezpieczeństwa. Uczestnicy podzieleni na trzy grupy wykonywali plakaty dotyczące bezpieczeństwa w domu i w szkole, dania o zdrowie oraz udzielania pierwszej pomocy. Potem był czas na prezentację i omówienie. Uczestnicy wymieniali się uwagami i doświadczeń związanymi z poszczególnymi zagadnieniami.

Na koniec już w ramach relaksu znaleźliśmy też czas na wspólną zabawę i nasze ulubione gry ruchow i planszowe.