W uroczystość Bożej Rodzicielki (dn. 1 stycznia 2019 roku) odbyła się wizyta duszpasterska – kolęda w Domu Samotnej Matki Caritas w Matemblewie. Siostry i matki z dziećmi gościły kapłanów: ks. Andrzeja (proboszcza i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej), ks. Zdzisława i ks. Radosława oraz ks. Janusza (dyrektora Caritas).

Kolęda rozpoczęła się modlitwą w kaplicy zakonnej w intencji sióstr i podopiecznych Domu. Następnie ks. Proboszcz poświęcił cele zakonne i pokoje matek oraz inne pomieszczenia Placówki; nie zabrakło odwiedzin w kuchni u pana Edzia.

Nowy Rok oddajemy Panu Bogu i każdy dzień zawierzamy Maryi.

 

s. Teresa, Matemblewo