W dniu 24 grudnia Abp ks. Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański poświęcił dwa, nowe samochody, które Caritas Archidiecezji Gdańskiej zakupiła na potrzeby osób starszych 
i niepełnosprawnych.

 Oba samochody są 9-osobowe, wyposażone w najazdy, posiadają homologację na przewóz 9 osób oraz na przewóz osób niepełnosprawnych w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich.

Zakup samochodów został dofinansowany ze środków PFRON,  w ramach projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, zwanego „programem”: „Turbo-Senior” oraz projektu „Zmniejszenie barier transportowych, poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Samochody posłużą podopiecznym w Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II w Gdańsku oraz w Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni.