Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprasza osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w projekcie Oni na rynku pracy. Celem projektu jest włączenie osób niepełnosprawnych do grona aktywnych uczestników życia społecznego głównie poprzez pracę zawodową.
Każda osoba zaproszona do projektu uczestniczyć będzie bezpłatnie w szkoleniach oraz warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowany i doświadczony personel Caritas takich jak: doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny, trener pracy. Również każdy uczestnik otrzyma indywidualne wsparcie akompaniatora pracy, który odpowiedzialny będzie za kontakty i współpracę z pracodawcami.
Dodatkowo w trakcie trwania projektu zapewnione zostanie wsparcie dla uczestników projektu oraz dla ich rodzin i opiekunów – spotkania ze specjalistami, ekspertami z dziedziny niepełnosprawności, integracji i zatrudnienia. Oferujemy również zwrot kosztów za dojazdy na szkolenie oraz poczęstunek podczas szkolenia.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • być zameldowanym na terenie powiatu miasto Gdańsk,
  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zgłosić się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub wysłać pocztą zgłoszenie zawierające: imię 
i nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, telefonem kontaktowym i kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności do Biura projektu.

Adres Biura projektu:
Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Centrala Diecezjalna
Al. Niepodległości 778
81- 805 Sopot
tel. 058 555 78 78

Jolanta Kruk – koordynator projektu
e-mail: jkruk@caritas.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UE
kapitał ludzki