Ks. Prałat Stanisław Łada jest charyzmatycznym duszpasterzem osób niepełnosprawnych Archidiecezji Gdańskiej. Dla działalności na rzecz osób niepełnosprawnych powołał Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej. Ponad dwudziestoletnia działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wyraża się m.in. poprzez: comiesięczne spotkania osób chorych i niepełnosprawnych wraz z rodzinami i wolontariuszami na Mszy św. w Kościele p.w. Gwiazdy Morza w Sopocie; od 21 lat – organizowanie pielgrzymki do Lourdes, Ars, Lisieux i Paryża dla osób niepełnosprawnych z całej Polski; w lipcu 2006 r. – zorganizowanie XX – jubileuszowej pielgrzymki do Lourdes, w której uczestniczyło ponad 410 osób; wyjazdy młodych osób niepełnosprawnych na Światowe Dni Młodzieży do Częstochowy, Paryża, Rzymu, Toronto i Kolonii; organizację pielgrzymek do sanktuariów w całej Polsce i wycieczek krajoznawczych; opiekę nad nieuleczalnie chorymi pacjentami onkologicznymi pozostającymi w swoich domach – poprzez współpracę z Gdański Hospicjum Domowym; wczasorekolekcje dla ponad 100 osób niepełnosprawnych; coroczne spotkania wigilijne osób niepełnosprawnych i chorych; karnawałowe zabawy taneczne dla osób niepełnosprawnych; organizację integracyjnych spotkań dla dzieci; organizowanie Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych w Pruszczu Gdańskim; organizowanie kilkudniowych wyjazdów – warsztatów terapeutyczno-psychologicznych dla rodzin osób niepełnosprawnych; prowadzenie kursów i szkoleń dla wolontariuszy.