W dniach 8-12 marca 2010 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łapinie odbyło się pierwsze w tym roku szkolenie dla osób niepełnosprawnych realizowane w ramach programu PARTNER III. W zajęciach wzięło udział sześć osób . Podczas pięciu dni uczestnicy wspólnie z psychologiem i doradcą zawodowym starali się m.in. lepiej poznać siebie i swoje możliwości, omawiali zasady dobrej komunikacji, uczyli się asertywności oraz radzenia sobie ze stresem, a także zastanawiali się, na co trzeba zwracać uwagę podczas rozmowy z pracodawcą oraz jak się dobrze do takie rozmowy przygotować. Pięciodniowe warsztaty prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego są pierwszym etapem realizacji zadania pod hasłem: „Niepełnosprawny pracownik” stanowiącego jedną z części programu PARTNER III. Po zakończeniu warsztatów wstępnych uczestnicy z pomocą trenera pracy będą mieli możliwość rozwoju swoich umiejętności zawodowych podczas tzw. treningu zawodowego. W zależności od potrzeb i możliwości osób biorących udział w projekcie trening ten będzie odbywał się w formie praktyk zewnętrznych lub w ramach symulatora pracy na terenie WTZ. W sumie w projekcie weźmie udział 48 uczestników z czterech Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Liczymy, że kilkoro z nich dzięki prowadzonym w ramach projektu działaniom znajdzie zatrudnienie.
Program „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” jest współfinansowany ze środków PFRON.