12.02.2016 r. nasze Centrum po raz kolejny odwiedzili zagraniczni goście. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy z Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku. Słuchacze szkoły odbywają u nas zajęcia praktyczne na kierunkach opiekun medyczny oraz terapeuta zajęciowy. Goście, którzy do nas przybyli byli narodowości niemieckiej.                           

            Po przywitaniu przedstawiliśmy gościom zakres działalności naszego Centrum ze szczególnym uwzględnieniem zajęć terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w Centrum. Goście mieli możliwość zmierzenia się z jednym z zadań, które wykonują mieszkańcy DPS w czasie swoich zajęć, sprawdzających spostrzegawczość oraz pamięć wzrokową. Zadanie spowodowało wiele radości i śmiechu. Następnie oprowadziliśmy gości po naszym Centrum. Mieszkańcy z chęcią pokazali im swoje pokoje  i opowiedzieli o ich wrażeniach z dotychczasowego pobytu.  Nasze Centrum zrobiło na gościach ogromne wrażenie. Szczególną uwagę zwrócili na czystość, bogatą ofertą terapeutyczną, którą kierujemy do naszych mieszkańców, wystrój oraz rodzinną atmosferę. Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze, goście z zainteresowaniem słuchali i zwiedzali Centrum oraz zadawali wiele pytań. Zapowiedzieli się, że chętnie przyjadą do nas ponownie! Być może to początek szerszej współpracy…